Wednesday, October 19, 2016

ക്രൈസ്തവീകതയുടെ അടിസ്ഥാനം

    ഒരു ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്‍റെ പേരാണ് ക്രൈസ്തവീകത. എല്ലാവരും ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് ഒരു പോലെയല്ല. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെയും ആദര്‍ശജീവിതത്തെയും പലരും പല വിധത്തിലാണ് നോക്കി മനസിലാക്കുന്നത്‌.  ഒരേ രോഗിക്ക് പല വൈദ്യന്മാര്‍ പല തരത്തില്‍ രോഗനിര്‍ണയവും ചികിത്സയും നടത്തുന്നതിനോട് ഇതിനെ ഉപമിക്കാം.

    ജീവിതവീക്ഷണങ്ങള്‍ ചിന്താധാരകളായി ചരിത്രത്തിലൂടെ ഒഴുകുന്നത്‌ കാണാം. പല ചിന്താധാരകള്‍ സമന്വയിച്ച് ഒന്നാകുന്നതും ഒരു ചിന്താധാര പല ഉപശാഖകളായി പിരിയുന്നതും കാണാം. എബ്രായ ജീവിതവീക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് യവന ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്‍റെ സ്വാധീനത്തോടെ  രൂപപ്പെട്ടതാണ് ക്രൈസ്തവീകത എന്ന ജീവിതവീക്ഷണം എന്ന് കാണാം. ക്രൈസ്തവീകത തന്നെ പില്‍ക്കാലത്ത് പല ഉപശാഖകളായി പിരിയുകയുണ്ടായി.

    പാറമേല്‍ അടിസ്ഥാനമിട്ട ഒരു കെട്ടിടം കൊടുങ്കാറ്റില്‍ ഇളകാതെ നില്‍ക്കുന്നതുപോലെ പാറ പോലെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്മേല്‍ അടിസ്ഥാനമിട്ട ജീവിതം ഇളകാതെ നില്‍ക്കും. മണ്ണ് പോലെ ഉറപ്പില്ലാത്ത ശാസ്ത്രിപരീശന്മാരുട ജീവിതവീക്ഷണത്തിന്മേലാണ് തന്‍റെ സമുദായം നില്‍ക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടിട്ട് അതിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് പാറപോലെ ഉറപ്പുള്ള ഒരു ജീവിതവീക്ഷണം യേശുതമ്പുരാന്‍ നല്‍കി. യെരുശലേം ദേവാലയത്തിന്‍റെ നാശത്തോടെ നാമാവശേഷമായിത്തീര്‍ന്ന ഇസ്രയേലിന്‍റെ സ്ഥാനത്ത് യേശുവിന്‍റെ ജീവിതവീക്ഷണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പുതിയ ഇസ്രയേല്‍ ഉയിര്‍ കൊണ്ടു. ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരം ആണ്ടുകള്‍ക്ക് മുമ്പ് ക്രൈസ്തവീകത രൂപമെടുത്തപ്പോള്‍ എന്തായിരുന്നു അതിന്‍റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനവീക്ഷണം? ഈ ചോദ്യമാണ് ഈ ലേഖനത്തിന്‍റെ വിഷയം. 

     ഭൂലോകത്തെ ഭരിക്കുവാനായി ദൈവം നിയമിച്ചിരുന്ന ലൂസിഫര്‍ എന്ന മാലാഖ ദൈവത്തോട് മറുതലിച്ച് സാത്താനായി മാറിയതിന്‍റെ ഫലമായാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാത്തരം ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളും എന്ന് അക്കാലത്ത് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. സാത്താനെ ദൈവം രാജസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കുമെന്നും പകരം ദൈവത്തെ പൂര്‍ണമായി അനുസരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഭൂലോകരാജാവായി നിയമിക്കുമെന്നും ജനം സ്വപ്നം കണ്ടു. അന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ നിന്ന് ഉയര്‍ന്ന പ്രാര്‍ഥനയാണ് യേശു പഠിപ്പിച്ച കര്‍തൃപ്രാര്‍ത്ഥന. ദുഷ്ടനെ (സാത്താനെ) നീക്കി ഭൂമിയില്‍ ദൈവഭരണം സംസ്ഥാപിക്കണമേ എന്നതാണ് അതിന്‍റെ കേന്ദ്രവിഷയം. സാത്താന്‍ സിംഹാസനഭ്രഷ്ടനായിരിക്കുന്നു എന്നും ദൈവം ഭൂലോകത്തിന്‍റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുമായിരുന്നു യേശു പ്രഘോഷിച്ച സദ്വാര്‍ത്ത.  നിലവില്‍  ദൈവത്തിന്‍റെ ഭരണം ഉള്ളത് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലാണ്. ഭൂമിയും ദൈവഭരണത്തിലാകുമ്പോള്‍ ഭൂമിയും സ്വര്‍ഗ്ഗമാകും. അതുകൊണ്ട് ദൈവം ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യമാണ്‌.

    ഭൂമിയെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കുക എന്നുള്ളത് എക്കാലവും മനുഷ്യന്‍റെ സ്വപ്നമാണ്. ഇന്നും നമ്മുടെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭരണകൂടങ്ങളും ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ്. ആദര്‍ശലോകമാണ് സ്വര്‍ഗ്ഗം. എന്നാല്‍ എല്ലാവരുടെയും  സ്വര്‍ഗ്ഗസങ്കല്‍പ്പം ഒരുപോലെയല്ല. ഭൂമിയെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കാന്‍ അവലംബിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല. ദാരിദ്ര്യവും നിരക്ഷരതയും അനാരോഗ്യവും നിര്‍മാര്‍ജനം ചെയ്താല്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും പുലരുന്ന സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കി ഭൂമിയെ മാറ്റാം എന്നാണ് പൊതുവേ കരുതപ്പെടുന്നത്.

    എന്നാല്‍ ഭൂമിയെ സ്വര്‍ഗമാക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനവ്യവസ്ഥയായി യേശു കണ്ടത് മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു. മനുഷ്യമനസ്സില്‍ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകണം എന്ന് അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം വന്നിരിക്കയാല്‍ മാനസാന്തരപ്പെടുവിന്‍ എന്നായിരുന്നല്ലോ അവിടുന്ന് പ്രഘോഷിച്ചത്. ഭൂമിയില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം വരണമെങ്കില്‍ മനുഷ്യമനസിനുള്ളില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം വരണം. ഉള്ളില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗം വരാതെ പുറമേ സ്വര്‍ഗ്ഗം വരുന്നതെങ്ങനെ? സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും മനുഷ്യന്‍റെ ഉള്ളില്‍ ഉണ്ടാകണം.

    സ്നേഹം ഉണ്ടായാല്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും താനേ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ ദൈവത്തോടും പരസ്പരവും സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം. ഇത് സാധിക്കണമെങ്കില്‍ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കുറഞ്ഞ പക്ഷം രണ്ട് ബോദ്ധ്യങ്ങള്‍ മനുഷ്യര്‍ക്ക്‌ ഉണ്ടാകണം.

ഒന്ന്: ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ എന്ന ബോധ്യം. ദൈവം എന്നെ വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഞാന്‍ അറിയുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ തിരികെ ദൈവത്തെ പൂര്‍ണഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കും. ദൈവം എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം എനിക്കുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ സ്വയം സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കും.

രണ്ട്: ദൈവമല്ലാതെ നല്ലവന്‍ ആരുമില്ല എന്ന ബോധ്യം. ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്തത് ദൈവം മാത്രമാകുന്നു. കാരണം എല്ലാമറിയുന്നത്‌ ദൈവത്തിന് മാത്രമാകുന്നു. എല്ലാമറിയുന്ന ദൈവം ഒരു തെറ്റും ഒരിക്കലും വരുത്തുന്നില്ല. എന്നാല്‍ മനുഷ്യരും മാലാഖമാരും അവരുടെ പരിമിതമായ അറിവ് വച്ച് തെറ്റുകുറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നു. ദൈവം മാത്രം നീതിമാന്‍ എന്ന് പൌലോസ് അപ്പോസ്തോലനും ദൈവം പ്രകാശമാകുന്നു, അവനില്‍ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല എന്ന് യോഹന്നാന്‍ അപ്പോസ്തോലനും പറഞ്ഞത് ഈ അര്‍ത്ഥത്തിലാകുന്നു. ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് നാം നമ്മുടെ ആരാധനയില്‍ അനേക തവണ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നതും ഈ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ തന്നെ. ദൈവം മാത്രം പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായിക്കഴിയുമ്പോള്‍ സ്വന്തം തെറ്റുകള്‍ സമ്മതിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ തെറ്റുകള്‍ ക്ഷമിക്കാനും നാം സന്നദ്ധരാകും.  സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ മാലാഖമാര്‍ ദൈവം പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന് ആര്‍ക്കുന്നതായി എശായാ പ്രവാചകന്‍ ദര്‍ശിച്ചു. ആ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് മാലാഖമാര്‍ക്ക് പരസ്പരം ക്ഷമിച്ചും ക്ഷമ ചോദിച്ചും സ്വര്‍ഗ്ഗത്തെ സ്വര്‍ഗ്ഗമായി നിലനിര്‍ത്തുവാന്‍ സാധിക്കുന്നു. ആ ബോധ്യം മനുഷ്യര്‍ക്കുണ്ടായാല്‍ ഭൂമിയും സ്വര്‍ഗ്ഗസമാനമാകും.

    നാം ഏറ്റവും അധികം ആവര്‍ത്തിച്ചു ചൊല്ലുന്ന ആരാധനക്രമം ഒരു കൌമാ ആകുന്നു. ഇതില്‍ ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് അനേകം തവണ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് കൂടാതെ തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് ക്ഷമ ചോദിച്ചു കൊണ്ട് കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് യാചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. God, you are right; I am wrong! എന്നാണ് ഈ പ്രാര്‍ഥനയില്‍ നാം സമ്മതിക്കുന്നത്. God, you are wrong; I am right! എന്ന് ആദംഹവ്വമാര്‍ ഏദനില്‍ പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമാണ് ഇത്. പരീശനും ചുങ്കക്കാരനും പ്രാര്‍ഥിക്കുന്ന കഥയില്‍ ഈ വ്യത്യാസം യേശുതമ്പുരാന്‍ വ്യക്തമാക്കി. ചുങ്കക്കാരന്‍ സ്വന്തം തെറ്റ് സമ്മതിക്കുമ്പോള്‍ പരീശന്‍ സ്വയം ന്യായീകരിക്കുകയാണ്.

     കൌമയുടെ ഭാഗമാണ് കര്‍തൃപ്രാര്‍ത്ഥനയും. സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം വരണമേ എന്നതാണ് അതിലെ പ്രധാന അപേക്ഷ. സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം ഭൂമിയില്‍ വരുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥ അതിന് മുമ്പായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു – അങ്ങയുടെ നാമം പരിശുധമാക്കപ്പെടണമേ. ദൈവനാമം പരിശുധമാക്കപ്പെടുക (Let thy name be hallowed)   എന്നാല്‍ അര്‍ഥം ദൈവം മാത്രം പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന ബോധ്യം എല്ലാവര്‍ക്കും ഉണ്ടാകുക എന്നാവണം. ഈ ബോധ്യം എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഭൂമി സ്വര്‍ഗ്ഗമാകും. അവിടെ നാം ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും സഹജീവികളോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും.

    ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് ബോധ്യങ്ങള്‍ കൂടി കൌമയില്‍ നാം ഏറ്റു പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ദൈവം ബലവാന്‍ (സര്‍വശക്തന്‍) ആകുന്നു. എല്ലാ കഴിവുകളും ഉള്ളത് ദൈവത്തിനു മാത്രം. മനുഷ്യരുടെയെല്ലാം കഴിവുകള്‍ പരിമിതമാണ്. ഒരു ശരീരത്തിലെ അവയവങ്ങള്‍ പോലെ നമ്മുടെ കഴിവുകള്‍ പൊതുനന്മയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ച്, പരസ്പരം സഹായിച്ചും ആശ്രയിച്ചും ജീവിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ചു ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
രണ്ട്, ദൈവം മരണമില്ലാത്തവാന്‍ ആകുന്നു. ദൈവം കാലപരിമിതിക്കതീതനാകുന്നു. ജീവന്‍റെ ഉറവിടവുമാകുന്നു. ദൈവത്തില്‍ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനാണ് എല്ലാ ജീവികള്‍ക്കുമുള്ളത്. നാം ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവന്‍ കൊണ്ടല്ല, ദൈവത്തിന്‍റെ ജീവന്‍ കൊണ്ടാകുന്നു എന്ന ബോധ്യം മരണഭയത്തില്‍ നിന്ന് നമ്മെ സ്വതന്ത്രരാക്കും. 

    യേശുതമ്പുരാന്‍ പ്രഘോഷിച്ച സദ്വാര്‍ത്തയാണ് ഇന്നും നമുക്ക് പ്രഘോഷിക്കുവാനുള്ളത്. സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള സ്വര്‍ഗ്ഗീയജീവിതം നമ്മുടെ ലോകത്തില്‍ ഒരു യാഥാര്‍ത്ഥ്യം ആക്കാം എന്നതാണ് ആ സദ്വാര്‍ത്ത. നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും നാടുകളെയും, രാജ്യങ്ങളെയും ഭൂമിയെ മുഴുവനായും സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റാനാകും. എന്നാല്‍ ആ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉള്ളില്‍ നിന്ന് തന്നെയാണ്.   നമ്മുടെ ഉള്ളില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗമുണ്ടാകണം. അത് സാധിക്കുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ബോദ്ധ്യങ്ങള്‍ നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സില്‍ ആഴത്തില്‍ പതിയുമ്പോഴാകുന്നു: ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ, ദൈവം മാത്രം സര്‍വജ്ഞന്‍, പരിശുദ്ധന്‍, സര്‍വശക്തന്‍, മരണമില്ലാത്തവന്‍. 

Monday, July 25, 2016

ക്രൈസ്തവദൌത്യം-- ഒരു പുനര്‍വിചിന്തനം

    ക്രൈസ്തവസഭ  എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന ചോദ്യം  ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവസഭകളും എപ്പോഴും സ്വയം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഈ ചോദ്യത്തിന് അവര്‍ കണ്ടെത്തുന്ന ഉത്തരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവരുടെ നിലപാടുകളും പ്രവര്‍ത്തനപരിപാടികളും ആസൂത്രണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അടുത്തകാലത്ത് സോപാന അക്കാദമി കോട്ടയത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പഠനസമ്മേളനത്തിന്‍റെ  പ്രധാന വിഷയം ഇതായിരുന്നു. അവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രബന്ധങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചില ചിന്തകള്‍ ഞാനിവിടെ കുറിക്കുന്നു.

1. എന്താണ് സഭയുടെ മിഷന്‍?
    ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മിഷന്‍ എന്താണോ അതുതന്നെയാണ് ക്രൈസ്തവസഭയുടെ മിഷനും എന്ന് പൌലൊസ് മാര്‍ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്താ ആവര്‍ത്തിച്ചുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മിഷന്‍ എന്തായിരുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ആദ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം. 
    സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം സമീപമുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു അവിടുന്നു പ്രഘോഷിച്ച സദ്വാര്‍ത്ത. അങ്ങയുടെ രാജ്യം ഭൂമിയില്‍ വരണമേ എന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കുവാന്‍ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. ഇതില്‍ നിന്ന്  സ്വര്‍ഗ്ഗരാജ്യം ഭൂമിയില്‍ വരുത്തുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മിഷന്‍ എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം.
സ്വര്‍ഗ്ഗം എന്ന പദം കൊണ്ട് നാമുദേശിക്കുന്നത് സ്നേഹവും സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉള്ള ലോകമെന്നാണ്. ഭൂമിയെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മിഷന്‍. അത് തന്നെയാണ്  ക്രൈസ്തവസഭയുടെ മിഷനും. നരകസമാനമായ നമ്മുടെ ലോകത്തെ സ്വര്‍ഗ്ഗസമാനമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ക്രൈസ്തവസഭയുടെ മിഷന്‍.
    മനുഷ്യരെ ഈ ലോകത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ എത്തിക്കുന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിന്‍റെ മിഷന്‍ എന്നാണ് ചില പുതിയ  സഭകള്‍ കരുതുന്നത്. ഈ ലോകത്തെ ദൈവം താമസിയാതെ നശിപ്പിക്കുമെന്നും അതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്വര്‍ഗ്ഗസമാനമാക്കാനുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിഷ്ഫലമാണെന്നും അവര്‍ കരുതുന്നു. നിര്‍ഭാഗ്യവശാല്‍ പരലോകപ്രധാനമായ അവരുടെ ലോകവീക്ഷണമാണ് ക്രൈസ്തവം എന്ന പേരില്‍ പലയിടങ്ങളിലും അറിയപ്പെടുന്നത്. 

2. എങ്ങനെ ലോകത്തെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കാം?
    എല്ലാവര്‍ക്കും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ടായാല്‍ ലോകം സ്വര്‍ഗ്ഗമാകും എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും ഒരുപോലെ നല്ല സമ്പത്തുണ്ടായാല്‍ ലോകം സ്വര്‍ഗ്ഗമാകും എന്നു കരുതുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവര്‍ക്കും ആരോഗ്യമുണ്ടായാല്‍ ലോകം സ്വര്‍ഗ്ഗമാകും എന്നു കരുതുന്നവരുമുണ്ട്.
    എന്നാല്‍ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതില്‍ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഭൂമി സ്വര്‍ഗ്ഗമാകുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു അടിസ്ഥാന വ്യവസ്ഥ ക്രിസ്തുവിന്‍റെ പ്രഘോഷണത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു -- മാനസാന്തരപ്പെടുവിന്‍. മനുഷ്യന്‍റെ മനസില്‍ ഒരു മാറ്റം വരണം. സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവുമുള്ള ഒരു ലോകമായി നമ്മുടെ ലോകം മാറണമെങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കാനും ക്ഷമ ചോദിക്കാനുമുള്ള മനസ്സ് എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ടാകണം എന്ന് യേശുതമ്പുരാന്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു.
    അങ്ങനെയൊരു മനസ്സ് എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ടാകണമെങ്കില്‍ തെറ്റ് മനുഷ്യസഹജമാണ് എന്ന ധാരണ നമ്മുടെ ഉപബോധമനസ്സില്‍ രൂഢമൂലമാകണം. ഒരു തെറ്റും വരുത്താത്തത് ദൈവം മാത്രമാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. 
    ഈ വ്യവസ്ഥ കര്‍ത്തൃപ്രാര്‍ത്ഥനയില്‍ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു-- അങ്ങയുടെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമെ; അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് നാം മനസിലാക്കി അംഗീകരിക്കുമ്പോള്‍ ലോകം സ്വര്‍ഗമാകും.
    ദൈവം പരിശുദ്ധനാകുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ പ്രാര്‍ഥനകളില്‍ നാം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ദൈവം മാത്രമേ പരിശുദ്ധനായുള്ളൂ എന്ന അര്‍ഥത്തിലാണ്. വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയില്‍ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവും പരിശുദ്ധനായ ഏകപുത്രനും പരിശുദ്ധനായ ഏകറൂഹായും അല്ലാതെ പരിശുദ്ധന്‍ ഇല്ല എന്ന് നാം ഏറ്റുപറയുന്നു. ദൈവമൊഴികെ ഒരു ജീവികളും പരിശുദ്ധരല്ല.  എല്ലാവരും തെറ്റ്കുറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നു. ദൈവം മാത്രം യാതൊരു അബദ്ധവും വരുത്തുന്നില്ല.
    എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം മാത്രം പരിശുദ്ധന്‍?  ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയാം എന്നതാണു അതിനു കാരണം.ദൈവം സര്‍വജ്ഞന്‍. ദൈവമൊഴികെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും അറിവ് പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവയെല്ലാം അബദ്ധങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നു.  
    മാലാഖമാര്‍ പരിശുദ്ധരല്ല. അവര്‍ നമ്മെപ്പോലെ അബദ്ധങ്ങള്‍ വരുത്തുന്നവരാണ്. എങ്കില്‍ എന്തുകൊണ്ട് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ സ്നേഹവും സമാധാനവും സന്തോഷവും കളിയാടുന്നു?
    അതിന്‍റെ കാരണം ഏശായാ പ്രവാചകന്‍ കണ്ടെത്തി. ഒരു ദിവസം ധ്യാനനിരതനായിരിക്കുമ്പോള്‍ അദേഹത്തിന് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിന്‍റെ ദര്‍ശനമുണ്ടായി. ദൈവം പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന് മാലാഖമാര്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ആര്‍ക്കുന്നു. ദൈവം മാത്രം പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന ബോധ്യം മാലാഖമാര്‍ക്കുണ്ട്. ഈ ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടു ക്ഷമിക്കാനും ക്ഷമ ചോദിക്കാനും അവര്‍ ഒരുക്കമാണ്. ആ ബോധ്യമാണ് സ്വര്‍ഗ്ഗത്തെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കി നിലനിര്‍ത്തുന്നത്.
    ദൈവം മാത്രം പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന ബോധ്യം മനുഷ്യര്‍ക്കുണ്ടായാല്‍ നമ്മുടെ ഈ ലോകവും സ്വര്‍ഗ്ഗമാകും. നാം ക്ഷമിക്കുവാനും ക്ഷമ ചോദിക്കുവാനും തയാറാകും. 


3. ലോകത്തെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കുന്നതിന് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു?
    ദൈവം മാത്രം പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയാണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ ആരാധനയുടെ ഉദ്ദേശം.
ദൈവം പരിശുദ്ധന്‍ എന്ന് അനേകം തവണ നാം ആരാധനയില്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഞങ്ങളോട്  കരുണ ചെയ്യണമേ (We are sorry) എന്നും സമ്മതിക്കുന്നു. നാം ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു-- ധൂര്‍ത്തപുത്രനെപ്പോലെ, ചുങ്കക്കാരനെപ്പോലെ. I am wrong, you are right എന്നു സമ്മതിക്കുന്നതാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കല്‍. I am right you are wrong എന്നു പറയുന്നത് സ്വയനീതീകരണമാണ്. അതാണ് ആദം  ഹവ്വമാര്‍ ചെയ്തത്.
    ദൈവത്തോട് ക്ഷമ യാചിക്കുന്നതോടൊപ്പം നാം പരസ്പരം ക്ഷമ ചോദിച്ചു കയ്യസൂരി കൊടുക്കുന്നു. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകള്‍ക്കും ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മോട് മറ്റുള്ളവര്‍ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകള്‍ നാം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
    വി കുര്‍ബാനയുടെ ഒടുവില്‍ പട്ടക്കാരന്‍ നിങ്ങള്‍ സന്തോഷിച്ചു സമാധാനത്തോടെ പോകുവീന്‍ എന്നു ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ അനുഭവിച്ച സ്വര്‍ഗ്ഗവുമായി ലോകത്തേക്ക് പോകുവീന്‍ എന്നാണ് അതിന്‍റെ അര്‍ഥം. പോകുന്ന ഇടങ്ങളെയെല്ലാം സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കി  മാറ്റുകയാണ് നമ്മുടെ മിഷന്‍. നമ്മുടെ സംസാരം കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍, പ്രവൃത്തികള്‍ കാണുമ്പോള്‍ ആളുകള്‍  ചോദിക്കണം: നിങ്ങള്‍ ഒരു മാലാഖയാണോ? 
    ഇങ്ങനെ ക്ഷമിച്ചും ക്ഷമ ചോദിച്ചും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കാം, നമ്മുടെ ഇടവകയെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കാം, നമ്മുടെ നാടിനെ സ്വര്‍ഗ്ഗമാക്കാം. ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താന്‍ കഴിവുള്ള പുളിമാവാണ് ഇത്. നാം രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോള്‍ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവര്‍ അതുകണ്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും. അങ്ങനെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരുകയും ലോകം ആകെ സ്വര്‍ഗ്ഗമായി മാറുകയും ചെയ്യും.